Dom Pomocy Społecznej
Elbląg, ul. Pułaskiego 1c, tel. 55 625 61 86, 55 625 61 87, fax 55 625 61 82